Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης συνδιοργανωτής στην εκδήλωση: «Βιομηχανική ανάπτυξη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Μία ανέφικτη ισορροπία; Ελληνική πραγματικότητα και Γερμανική εμπειρία»

Δελτίου τύπου για την Σύσταση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης   

Η δικηγορική εταιρεία “ΜΕΤΑΞΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ & ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» σε μια προσπάθεια ουσιαστικής αρωγής της προσπάθειας επιστημονικής τεκμηρίωσης της εγχώριας δημόσιας συζήτησης για τα επίκαιρα θέματα της ελληνικής ενεργειακής αγοράς έλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu).

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντοπίζει την προσδοκώμενή της συνεισφορά στην έρευνα και στοιχειοθέτηση των επιστημονικών δεδομένων που συγκαθορίζουν την επίλυση των προβλημάτων που θέτει στο επίκεντρο της αξιολόγησής της η ενεργειακή ρύθμιση (energy regulation), αλλά και τη διερεύνηση παραπλήσιων διεθνών ερεθισμάτων και προτύπων για το δημιουργικό εμπλουτισμό του συχνά ρηχού και αντιπαραγωγικού σχετικού δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας.

Η αιτία για τη λήψη αυτής της πρωτοβουλίας ανάγεται και στην πρόσληψη της έχουσας τη σχετική πρωτοβουλία δικηγορικής εταιρείας “Μεταξάς & Συνεργάτες”, ότι η εύστοχη νομική συμβουλή στον τομέα της ενεργειακής αγοράς δεν μπορεί παρά να ανατροφοδοτείται και να επικαιροποιείται στη βάση μιας στέρεης και μεθοδικής μελέτης των επιστημονικών δεδομένων που την επικαθορίζουν. Η σύσταση, συνεπώς, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης έχει ως προσδοκώμενο βασικό άξονα την ανάδειξη σημαντικών πτυχών και διακυβευμάτων της ενεργειακής ρύθμισης, όπως αυτά προκύπτουν και από την συνεχώς εξελισσόμενη ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία που οριοθετεί κανονιστικά τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου CAPITAL&VISION που πραγματοποιήθηκε στις 11.11.2013 το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Friedrich Ebert (www.fes.de) και τη διαδικτυακή πύλη www.energypress.gr διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Βιομηχανική ανάπτυξη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Μία ανέφικτη ισορροπία; Ελληνική πραγματικότητα και Γερμανική εμπειρία».

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!