Κεντρικό Δημοσίευμα του PV Magazine με αναφορά στη δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες”

“Shared problems, fragmented interests – Retroactive FIT changes in Europe”

Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο. 

“Published by permission. Originally featured in pv magazine, 11/2014”

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!