Η συμβολή του κεφαλαίου της Ενεργειακής Ρύθμισης από την Δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες” στον Οδηγό Greek Law Digest 2016

Η Δικηγορική εταιρεία «Μεταξάς & Συνεργάτες» συμμετείχε για άλλη μια φορά στην έκδοση του Οδηγού «Greek Law Digest – Τhe Official Guide to Greek Law», ο οποίος εξεδόθη υπό την αιγίδα του  Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, του Οργανισμού Enterprise Greece, του ΤΑΙΠΕΔ και του ΕΒΕΑ. Η εν λόγω πρωτοβουλία συνιστά μία εναρμονισμένη προσπάθεια προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό και προσέλκυσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ξένων επενδύσεων. Στόχος της εν λόγω έκδοσης είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όποιον επενδυτή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό επίπεδο, ατομικά ή συλλογικά.

Η Δικηγορική μας εταιρεία ανέλαβε την ανάλυση του πλαισίου που διέπει την Ενεργειακή ρύθμιση στην Ελλάδα  καθώς και την ανάδειξη των κρίσιμων νομικών ζητημάτων που αναφύονται στο πλαίσιο της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε εδώ.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!