Εμπορία

Η εμπορία ενέργειας στην Ε.Ε. ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 1227/2011 της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας.

Οι εθνικές αρχές των κρατών μελών είναι επιφορτισμένες με την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων, ώστε να καταπολεμήσουν τυχόν απόπειρες χειραγώγησης της αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικεντρωθεί στην προσπάθεια εξάλειψης καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών, ώστε να προστατέψει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από υψηλότερες χρεώσεις στην ενέργεια τις οποίες καλούνται να καταβάλλουν ελλείψει αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!