Νέα επιστημονική έκδοση του Καθηγητή Α. Μεταξά στο γνωστικό πεδίο του Ευρωπαϊκού Δικαίου

 

 

Κυκλοφόρησε η νέα μονογραφία του Καθηγητή Αντώνη Μεταξά υπό τον τίτλο «Η Ποιοτική Ιδιαιτερότητα της Ενωσιακής Έννομης Τάξης – Αλληλένθεση, Κρίση, Εξαίρεση» από τις εκδόσεις Σάκκουλα. Στο επιστημονικό αυτό έργο καταγράφονται οι σκέψεις του σε σχέση με πλέον επίκαιρους προβληματισμούς στο γνωστικό πεδίο του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου, διερευνώντας παράλληλα τρόπους ανάγνωσης της συσχέτισης της ενωσιακής έννομης τάξης με τις έννομες τάξεις των κρατών μελών.

Η κύρια στόχευση της συγκεκριμένης επιστημονικής εργασίας είναι διττή: αφενός, η ανάλυση μιας κομβικής κεντρικής θεματικής που δεν έχει τύχει, αναντιστοίχως ενδεχομένως της σημασίας της, διεξοδικής επεξεργασίας στην εγχώρια συγγραφική παραγωγή, ήτοι η ανάδειξη και στοιχειοθέτηση των λόγων που συγκροτούν την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης, και αφετέρου, η ανάλυση των σύγχρονων προκλήσεων που συνοδεύουν το δίκαιο και τη νομική επιστήμη στο πλαίσιο των πολυπαραμετρικών κρίσεων της ευρωπαϊκής ενοποιητικής πορείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη νέα επιστημονική έκδοση, πατήστε ΕΔΩ.

Share

Γραφτείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενημερωμένοι για νέα και εκδηλώσεις!