ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • Αυστρία: Energie-Control Austria [E-Control: www.e-control.at]
 • Βέλγιο: Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz [CREG: www.creg.be]
 • Βουλγαρία: State Energy & Water Regulatory Commission [SEWRC: www.dker.bg]
 • Κύπρος: Cyprus Energy Regulatory Authority [CERA: www.cera.org.cy]
 • Τσεχία: Energetický Regulační Úřad - Energy Regulatory Office [ERÚ – ERO:www.eru.cz]
 • Δανία: Energitilsynet - Danish Energy Regulatory Authority [DERA: www.dera.dk]
 • Εσθονία: Konkurentsiamet - Estonian Competition Authority - Energy Regulatory Dept [ECA:www.konkurentsiamet.ee]
 • Φινλανδία: Energiamarkkinavirasto - The Energy Market Authority [EMV:www.energiamarkkinavirasto.fi]
 • Γαλλία: Commission de Régulation de l'Energie [CRE: www.cre.fr]
 • Γερμανία: Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Posts and Railway [Bundesnetzagentur/BNetzA: www.bundesnetzagentur.de]
 • Ελλάδα: ΡυθμιστικήΑρχήΕνέργειας / Regulatory Authority for Energy [ΡΑΕ/RAE: www.rae.gr]
 • Ουγγαρία: Magyar Energia Hivatal / Hungarian Energy Office [MEH/HEO: www.eh.gov.hu]
 • Ιρλανδία: Commission for Energy Regulation [ CER: www.cer.ie]
 • Ιταλία: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas [AEEG: www.autorita.energia.it]
 • Λετονία: Sabiedrisko pakalpojumu regulçðanas komisija / Public Utilities Commission [PUC:www.sprk.gov.lv]
 • Λιθουανία: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija / National Control Commission for Prices and Energy [NCC: www.regula.lt]
 • Λουξεμβούργο: Institut Luxembourgeois de Régulation [ILR: www.ilr.lu]
 • Μάλτα: Malta Resources Authority [MRA www.mra.org.mt]
 • Ολλανδία: Dutch Office of Energy Regulation / Nederlandse Mededingingsautoriteit [NMa:www.dte.nl]
 • Πολωνία: Urząd Regulacji Energetyki / The Energy Regulatory Office of Poland [URE-ERO:www.ure.gov.pl]
 • Πορτογαλία: Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos / Energy Services Regulatory Authority [ ERSE: www.erse.pt]
 • Ρουμανία: Antoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei/Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE) [ANRE:   http://www.anre.ro ]
 • Σλαβακία: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví / Regulatory Office for Network Industries [ URSO-RONI: www.urso.gov.sk ]
 • Σλοβενία: Javna Agencija Republike Slovenije za energijo / Energy Agency of the Republic of Slovenia [AGEN-RS: www.agen-rs.si ]
 • Ισπανία: La Comisión Nacional de Energía / National Energy Commission [CNE: www.cne.es ]

Γραφτείτε στο Newsletter μας!

Μείνετε ενημερωμένοι για νέα και εκδηλώσεις!