Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο έχει εξελιχθεί ως μία πολύ σημαντική πηγή ενέργειας ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα εξαντλούνται ενώ οι ανάγκες των καταναλωτών αυξάνονται διαρκώς. Ο κύριος στόχος που τίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη αναφέρεται στη δημιουργία μίας αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα διέπεται από αξιοπιστία και οικονομική αποδοτικότητα, συνιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο  την πιο ισχυρή απάντηση στις προκλήσεις και στην αβεβαιότητα του μέλλοντος.

Η Οδηγία 2009/73/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009, αφορά στους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και καταργεί την Οδηγία 2003/55/ΕΚ

 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!