Το τελευταίο άρθρο της δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες» με τίτλο “ECJ decision on PPC’s lignite exploitation rights and future investments”, όπως δημοσιεύθηκε στο MacroPolis

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ δείτε εδώ.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!