Πρώτη Εκδήλωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης

Φωτογραφία από την εναρκτήρια εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu) με θέμα:

“Βιομηχανική ανάπτυξη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Μία ανέφικτη ισορροπία; Ελληνική πραγματικότητα και Γερμανική εμπειρία”

στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital & Vision. Από αριστερά: κ. Λ. Δημητρίου, εκπρόσωπος ΕΣΑΗ, κ. A. Κοντολέων, εκπρόσωπος της ΕΒΙΚΕΝ, Mr. L. Waldmann, think tank “Agora Energiewende”, Δρ. Α. Μεταξάς, Managing Director του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης, κ. Δ. Ραχιώτης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, κ. Θ. Παναγούλης, Δημοσιογράφος του energy portal www.energypress.gr, κ. Ι. Τσιπουρίδης, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ και ο κ. Σ. Καπέλλος, Πρόεδρος του ΣΕΦ.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!