Προκαταρκτικός Νομικός Σχολιασμός του «New Deal»

Δείτε εδώ το σχετικό κείμενο προκαταρκτικού νομικού σχολιασμού του προ ολίγων ημερών ψηφισθέντος νομοσχεδίου  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!