Η ομιλία του Καθηγητή Α.Μεταξά και Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων στην Ημερίδα “Εκσυγχρονισμός του Κανονιστικού Πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων-Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση”

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία, πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους.

1ο μέρος εδώ

2ο μέρος εδώ

3ο μέρος εδώ

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!