Η δικηγορική εταιρεία “Μεταξάς & Συνεργάτες” ανέλαβε την εκπροσώπηση πλειόνων επαγγελματικών σωματείων για την παροχή νομικών συμβουλών και την έγερση αιτήσεων ακύρωσης κατά του πρόσφατου κοινωνικοασφαλιστικού Νόμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Παρακαλώ δείτε εδώ.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!