Επιλογή εκ του βοηθητικού υλικού των παραδόσεων του Καθηγητή κ. Μεταξά στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού προγράμματος MSC in Energy Law, Business, Regulation and Policy στο ΔΙΠΑΕ

Προς ενημέρωση των μελών του Ινστιτούτου, παρατίθενται τα κάτωθι αρχεία: 

  1. Metaxas, A., Case Study on Greece, in Hancher, L./ De Hauteclocque, A./ Sadowska, M. (eds.), Capacity Mechanisms in the EU Energy Market: Law, Policy, and Economics, Oxford University Press, pp. 288-301, 2015
  2. Έντυπη έκδοση Ενεργειακών Διαλόγων των ετών 20142015 
  3. Απόφαση της Ευρ. Επιτροπής C(2014) 7374 final αναφορικά με το μέτρο της Διακοψιμότητας στην Ελλάδα (pdf)
  4. Metaxas A./Nicolaides Ph., Asymmetric Tax Measures and EU State Aid Law: The “Special Solidarity Levy” on Greek Producers of Electricity from Renewable Energy Sources, EStAl Vol.1, pp 51-60, 2014 (pdf)
Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!