Εκσυγχρονισμός του Κανονιστικού Πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων-Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

H Εκδήλωση με θέμα “Εκσυγχρονισμός του Κανονιστικού Πλαισίου των Κρατικών Ενισχύσεων-Προκλήσεις για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση” έλαβε χώρα την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014, από τις 9.00 μέχρι τις 16.30, στο αμφιθέατρο “Γιάννος Κρανιδιώτης” του Υπουργείου Εξωτερικών, Ακαδημίας 1 στην Αθήνα. Διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΙΚΕ) σε συνεργασία με την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ) και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) – Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε εδώ την Agenda.

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία του Καθηγητή Α.Μεταξά, Προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων, πατήστε στους ακόλουθους συνδέσμους.

1ο μέρος εδώ

2ο μέρος εδώ

3ο μέρος εδώ

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!