Δίκτυα

Τα ενεργειακά δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να αναβαθμιστούν και να αναπτυχθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθούν στη βασική πρόκληση η οποία συνίσταται στη διαμόρφωση μίας ασφαλούς, βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας.

Ειδικότερα, η αυξανόμενη ανάγκη για ευελιξία, ενεργειακή απόδοση και κάλυψη της κατανεμημένης ζήτησης  είναι άρρηκτα διασυνδεδεμένη με την ανάπτυξη των «έξυπνων» δικτύων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!