Δημοσιεύσεις

– Δρ. Α. Μεταξάς: Μέτρα “ασύμμετρης” φορολόγησης, ενεργειακή ρύθμιση και ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων, Η επιβληθείσα “έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης” στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ΕφημΔΔ 5/2013

– Dr. A. Metaxas/Dr. M. Tsinisizelis: (2013) The Development of Renewable Energy Governance in Greece. Examples of a Failed (?) Policy. Published in Renewable Energy Governance, Lecture Notes in Energy, Volume 57, pp 155-168. 

– E.A. Xeniti/I. Mersinia: (2013) News from the Member States: Greece “Special Solidarity Levy” Imposed on RES Producers: A Selective State Aid? European State Aid Law Quarterly, Issue 3/2013

– T. Koutsopoulou/I. Mersinia: (2013) Solar PV Greek legal framework published in: Greek Law Digest

– Δρ. Α. Μεταξάς, (2013) Μείωση ενεργειακού κόστους μέσω αντισταθμιστικού μηχανισμού για το CO2 , Capital.gr  

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!