Δημοσίευση της πανευρωπαϊκής διεπιστημονικής έρευνας του Florence School of Regulation για τους Μηχανισμούς Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, Βρυξέλλες, 29.09.2015

Το κορυφαίο στον τομέα της ενεργειακής ρύθμισης ακαδημαϊκό Ινστιτούτο “Florence School of Regulation” ( http://fsr.eui.esecru/Home.aspx), το οποίο αποτελεί κομβικό think tank παρέχον συμβουλευτική αρωγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε όλο το εύρος των δικτυακών οικονομιών, προχώρησε στην εκπόνηση διεπιστημονικής έρευνας για τη σχεδίαση των βασικών αξόνων της βέλτιστης μεταρρύθμισης των Μηχανισμών Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) εντός των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το επιστημονικό αυτό έργο αναλύει τους υπάρχοντες μηχανισμούς ΔΕΙ στα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτιμά κριτικά τη λειτουργία τους, αναδεικνύει τα νομικά προβλήματα που αναφύονται στο πλαίσιο της εφαρμογής τους και, εν συνεχεία, στη διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη μεταρρύθμισή τους. Μέσα από τη συγκριτική κριτική παρουσίαση των επιμέρους εθνικών μηχανισμών ΔΕΙ, η εισφορά του εν λόγω επιστημονικού έργου είναι η παροχή χρηστικών κατευθύνσεων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στις εθνικές ρυθμιστικές Αρχές για τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών τους και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη νομικορυθμιστική στοιχειοθέτηση της αναγκαιότητας θέσπισης/διατήρησης τέτοιων μηχανισμών υπό την ευρύτερη οπτική που θέτει το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Το κεφάλαιο της διεπιστημονικής αυτής έρευνας που αναφέρεται στην ελληνική ενεργειακή αγορά έχει συγγραφεί από τον Δρ. Α. Μεταξά, Λέκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών και επ. Καθηγητή Δικαίου Ενέργειας, ΔΙΠΑΕ. 

Το επίσημο Σεμινάριο παρουσίασης του εν λόγω βιβλίου που διοργανώνεται από τις εκδόσεις OXFORD University Press και το Florence School of Regulation θα λάβει χώρα στις 29 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον σχετικό σύνδεσμο: 

 http://fsr.eui.eu/Events/ENERGY/Workshop/2015/150929BookLaunchSeminarCapacityMechanismsintheEUEnergyMarket.aspx

Για να δείτε το άρθρο όπως δημοσιεύθηκε στο Energypress, πατήστε εδώ.

Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!