Αποστολή και Στόχοι

Αποστολή

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης στοχεύει στο να αποτελέσει ένα επιστημονικό forum, το οποίο θα προωθεί τον ακαδημαϊκά και τεχνοκρατικά στοιχειοθετημένο δημόσιο διάλογο αλλά και την επιστημονική έρευνα γύρω από σημαντικά ζητήματα ρύθμισης της ελληνικής και ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα έγκυρο think tank για επίκαιρα, σημαντικά θέματα του ελληνικού ενεργειακού κλάδου, επεξεργαζόμενο κριτικά αντίστοιχους προβληματισμούς και παραδείγματα άλλων χωρών μέσα από ένα διεπιστημονικό πρίσμα λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση νομικών, οικονομικών και τεχνικών παραμέτρων, οι οποίες είναι εγγενώς συνδεδεμένες και η λήψη τους υπόψη απαραίτητη για τη συγκροτημένη αξιολόγηση των ρυθμιστικών δεδομένων και ζητημάτων.

Στόχοι

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης έχοντας σαφή διεθνή προσανατολισμό αλλά και πρόθεση βασικής επικέντρωσης στα αναφυόμενα ζητήματα σε σχέση με τη ρύθμιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς στοχεύει κυρίως στους εξής τομείς:

  • Διεξαγωγή πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας σε ζητήματα ενεργειακής ρύθμισης και διευκόλυνση της επιστημονικής εργασίας νέων επιστημόνων στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο
  • Συνδρομή στη συγκρότηση των προϋποθέσεων ουσιαστικού δημόσιου διαλόγου στο οικείο αντικείμενο στη χώρα μας, ο οποίος θα ανατροφοδοτεί και θα παρακολουθεί δημιουργικά τη διαδικασία λήψης των σημαντικών ρυθμιστικών αποφάσεων
  • Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, workshops αλλά και δημόσιων εκδηλώσεων διαλόγου, ακαδημαϊκού και πρακτικού, επί της αντίστοιχης θεματικής
Share

Subscribe to our Newsletter!

Sign up to receive environmental news and updates!